Nekazaritza sektorearen

aholkularitzan espezializatua den enpresa

Kontabilitate eta zerga-aholkularitza

 

Jardueraren adierazle tekniko-ekonomikoak:

 • Kontabilitatea. Balantzeak eta emaitzen kontuak.

 • Inbertsioen azterketa.

 • Bideragarritasun-planak, altxortegi-aurreikuspenak.

 • Azterketa ekonomikoak.

 • Diru-laguntzei buruzko informazioa.

 • Zergei buruzko aholkularitza eta izapidetzea.

  • Balio Erantsiaren Zerga (BEZ).

  • Sozietateen Gaineko Zerga.

  • Gainontzekoekin egindako eragiketen urteko aitorpena - 347 eredua.

  • Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zerga (PFEZ).

  • Zentsu aitorpena - 036 eredua.

  • Modulutan edo Erregimen Orokorrean aitorpenak egiteko egokitasun-azterketa.

  • Ogasunari buruzko kontsulta espezializatuak.

 • Errekerimenduei erantzutea.

 • Enpresak eratzeko tramiteei buruzko aholkularitza

 • Legezko antolaketa aukeratzeko aholkularitza

Lege-aholkularitza:

 • Elkarteak nola eratu.

 • Barne-araubideak.

 • Elkarteak nola eratu eta likidatu.

 • Errekurtsoak, erreklamazioak.

 • Errentamentu-kontratuak.

 • Herentziak, etab.