Nekazaritza sektorearen

aholkularitzan espezializatua den enpresa

Gipuzkoako Lurralde Historikoko abeltzaintzako ustialekuetan sortutako mindak tratatzeko, arazteko eta banatzeko dirulaguntzen 2020ko deialdia.

Gipuzkoako Lurralde Historikoko abeltzaintzako ustialekuetan sortutako mindak tratatzeko, arazteko eta banatzeko dirulaguntzak, Diputatuen Kontseiluak 2019ko abenduaren 3an hartutako Erabakiaren bidez onartutako oinarri arautzaileetan
daude araututa.

 

 

Eskaerak aurkezteko tokia eta epea: Nekazaritza eta ingurumeneko diru laguntza eskaerak nekazaritza ustialekuari dagokion Eskualdeko Nekazaritza Bulegoan formaldu beharko dira, deialdi hau Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratzen den egunetik 2020ko urtarrilaren 17arte.

 

informazio gehiago