Nekazaritza sektorearen

aholkularitzan espezializatua den enpresa

Nekazaritzako ustialekuak modernizatzeko laguntzen 2020ko deialdia

Laguntza hauek 2016ko maiatzaren 10eko 9/2016 Foru Dekretuak, abenduaren 12ko 23/2017 Foru Dekretuak, abenduaren 11ko 29/2018 Foru Dekretuak eta abenduaren 3ko 53/2019 Foru Dekretuak egindako aldaketekin, arautzen ditu Gipuzkoako Lurralde Historikoko nekazaritza ustiategiei zuzendutako laguntzak: dirulaguntzak nekazaritza ustiategietako inbertsioetarako eta nekazari gazteek enpresak sortzeko; nekazaritza ustiategietarako laguntzak II Kapituluan.

 

 

Eskaerak aurkezteko tokia eta epea: Nekazaritza eta ingurumeneko diru laguntza eskaerak nekazaritza ustialekuari dagokion Eskualdeko Nekazaritza Bulegoan formaldu beharko dira, deialdi hau Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratzen den egunetik 2020ko urtarrilaren 17arte.

 

informazio gehiago