Nekazaritza sektorearen

aholkularitzan espezializatua den enpresa

Ustiategi txikiak garatzeko laguntzen 2017ko deialdia.

Oinarri hauen xedea da ustiategi txikiak abian jartzeko eta pertsona sustatzaile berri batek jarduerei ekiteko laguntzak ematea.

Onuradunek, laguntza eskaera egiterakoan, 18tik 45 urte arte izan beharko dute, biak barne.

 

Deialdi honetako dirulaguntzak Diputatuen Kontseiluaren 2016ko maiatza ren 10eko Erabakiaren bidez  onartu ziren.

Laguntza sari bakar gisa emango da, eta gehienez 15.000 eurokoa izango da ustiategi txiki bakoitzeko.

 

Laguntza eskaerak ustiategiari dagokion Eskualdeko Nekazaritza Bulegoan aurkeztu beharko dira, deialdia Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratzen den egunetik hasita 2017ko otsailaren 17ra bitarte, biak barne.

 

informazio gehiago