Nekazaritza sektorearen

aholkularitzan espezializatua den enpresa

Nekazaritzako ustialekuak modernizatzeko laguntzen 2016ko deialdia

Laguntza hauek 2016ko maiatza ren 10eko 9/2016 Foru Dekretuak arautzen ditu Gipuzkoako Lurralde Historikoko nekazaritza ustiategiei zuzendutako laguntzak: dirulaguntzak nekazaritza ustiategietako inbertsioetarako eta nekazari gazteek enpresak sortzeko; nekazaritza ustiategietarako laguntzak II Kapituluan.

 

 

Eskaerak aurkezteko tokia eta epea: Nekazaritza eta ingurumeneko diru laguntza eskaerak nekazaritza ustialekuari dagokion Eskualdeko Nekazaritza Bulegoan formaldu beharko dira, deialdi hau Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratzen den egunetik 2016ko ekainaren 30 arte.

 

informazio gehiago