Nekazaritza sektorearen

aholkularitzan espezializatua den enpresa

Gipuzkoako Foru Aldundiak, Gipuzkoako Lurralde Historikoko ekoizpen mota jakin batzuetan diharduten abeltzaintza ustiategiak bultzatzeko diru laguntzak onartu ditu.

Diru lagun­tzen xedea, Gipuzkoako Lurralde Historikoko esnetarako behien azpisektorean, haragitarako behien azpisektorean, esnetarako ardien azpisektorean eta ­untxi ekoizpenaren azpisektorean diharduten abel­tzain­tza ustiategiak bul­tza­tzea da, hartara ustiategi horiek nolabait orekatu dezaten ustiategi horiek produktuen prezioen murrizketa dela-eta jasaten ari diren errenta galerak.

 

 

 

Lagun­tza eskaerak ustiategiari dagokion Eskualdeko Nekazari­tza Bulegoan aurkeztu beharko dira, Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean deialdia argitara­tzen den egunetik 15 laneguneko epean. Aurkezteko epea larunbata, jai eguna edo egun baliogabea bada, epea hurrengo egun baliodunera pasatuko da.

 

 

 

Informazio gehiago