Nekazaritza sektorearen

aholkularitzan espezializatua den enpresa

Nekazaritzako ustialekuak modernizatzeko laguntzen 2015eko deialdia

Laguntza hauek 2008ko uztailaren 29ko 66/2008 Foru Dekretuak, Gipuzkoako Lurralde Historikoko nekazaritza ustialekuetako lehiakortasuna eta ingurumen iraunkortasuna hobetzeko laguntzak ezartzen dituenak (2008ko abuztuaren 12ko Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALA, 153 zk.) arautzen ditu: I. tituluko II. kapituluan.

 

Eskaerak aurkezteko tokia eta epea: Nekazaritza eta ingurumeneko diru laguntza eskaerak nekazaritza ustialekuari dagokion Eskualdeko Nekazaritza Bulegoan formaldu beharko dira, deialdi hau Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratzen den egunetik 2015eko uztailaren 10 arte.

 

informazio gehiago