Nekazaritza sektorearen

aholkularitzan espezializatua den enpresa

Jarduera ekonomikoen etekinak kalkulatzeko, zenbatespen objektiboko metodoa (moduluak) indargabetu egin da.

2014ko urtarrilaren 1etik aurrera, jarduera ekonomikoen etekinak kalkulatzeko, zenbatespen objektiboko metodoa (moduluak) indargabetu egiten da, eta halako jarduera ekonomikoen etekina, zuzeneko zenbatespenaren metodoa erabiliz zehaztuko da, modalitate arruntean eta erraztuan.

 

 

Jarduera ekonomikoen etekinei dagokienez, bukatu egin da Gipuzkoako Lurralde Historikoko araudian orain dela 10 urte baino gehiago hasitako bidea, alegia, zenbatespen objektiboko metodoaren aplikazio eremua aldian aldian murriztekoa, pertsona fisikoak diren enpresaburuen tributazioa haien jardueraren benetako etekinera hurbiltzearren.

 

3/2014 Foru Araua