Nekazaritza sektorearen

aholkularitzan espezializatua den enpresa

Mendi Nekazaritzako eta Ingurumeneko laguntzak 2012

2012.urteari dagokion deialdia, mendi aldeetan eta bestelako gune zailetan berezko zailtasunak konpentsatzeko eta Nekazaritza eta Ingurumeneko 2008ko uztailaren 29ko 66/2008 Foru Dekretuaren I. tituluaren VII. eta VIII. Kapituluetan  ezarritako diru laguntzei buruzkoa.

Eskaerak aurkezteko tokia eta epea: Nekazaritza eta ingurumeneko diru laguntza eskaeraknekazaritza ustialekuari dagokion Eskualdeko Nekazaritza Bulegoan formaldu beharko dira, deialdi hau Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratzen den egunetik 2012ko apirilaren 30a arte.

 

MENDIKO NEKAZARITZA

 

INGURUMENEKO LAGUNTZAK